ระบบควบคุมการเลือกใช้ไฟอัจฉริยะ

ระบบควบคุมการเลือกใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์อัจฉริยะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ในกรณีที่เรามี 2 มิเตอร์ ที่เป็นมิเตอร์แบบธรรมดาจานหมุน และมิเตอร์แบบ TOU

โดยระบบจะเลือกใช้งานมิเตอร์ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาที่มีการคิดค่าไฟแบบถูกให้เหมาะสมได้ดังนี้
1. วันธรรมดา ระบบจะเลือกใช้ไฟจากมิเตอร์ที่มีการคิดค่าไฟที่ถูกกว่าได้ดังนี้
เวลา 09:00 – 22:00 น. ใช้ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์แบบธรรมดา (ค่าไฟ 4.4 บาทต่อหน่วย) * หน่วยที่ 1-150 
เวลา 22:00 – 09:00 น. ใช้ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์แบบ TOU (ค่าไฟ 2.6 บาทต่อหน่วย)
2. วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ใช้ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์แบบ TOU (ค่าไฟ 2.6 บาทต่อหน่วย)

ปัจจุบันมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักอาศัยมี 2 แบบ คือ แบบปกติ และ แบบ TOU ซึ่งแตกต่างตรงอัตราการคิดค่าไฟฟ้าต่อหน่วย(ตามรูป) โดยคำนวณจาก ค่า FT อยู่ที่หน่วยละ 0.9343 บาท

 • มิเตอร์แบบธรรมดา มีการคิดอัตราการจัดเก็บค่าไฟฟ้าแบบขั้นบันได คือ การใช้ไฟฟ้า 1-150 หน่วยละ ประมาณ 4.4 บาท , 151-400 หน่วยละประมาณ 5.5 บาท และ 401 เป็นต้นไป หน่วยละประมาณ 5.7 บาท
  สรุปมิเตอร์แบบธรรมดา คือ ยิ่งใช้มากยิ่งเสียอัตราต่อหน่วยสูงขึ้นเลยๆ
 • มิเตอร์แบบ TOU มีอัตราการจัดเก็บค่าไฟฟ้าที่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการใช้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
  On Peak ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-22.00 น. 
  Off Peak ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 22.00-09.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน
  สรุปมิเตอร์แบบ TOU คือ คิดตามอัตราต่อหน่วยแบบคงที่ตามช่วงเวลาที่กำหนด