Blog

Latest Comments

No comments to show.

ระบบควบคุมการเลือกใช้ไฟอัจฉริยะ

ระบบควบคุมการเลือกใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์อัจฉริยะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ในกรณีที่เรามี 2 มิเตอร์ ที่เป็นมิเตอร์แบบธรรมดาจานหมุน และมิเตอร์แบบ TOU โดยระบบจะเลือกใช้งานมิเตอร์ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาที่มีการคิดค่าไฟแบบถูกให้เหมาะสมได้ดังนี้1. วันธรรมดา ระบบจะเลือกใช้ไฟจากมิเตอร์ที่มีการคิดค่าไฟที่ถูกกว่าได้ดังนี้เวลา 09:00 – 22:00 น. ใช้ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์แบบธรรมดา (ค่าไฟ 4.4 บาทต่อหน่วย) * หน่วยที่ 1-150 เวลา 22:00 – 09:00 น. ใช้ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์แบบ[…]

ขายไฟคืนการไฟฟ้ากันเถอะ โครงการโซลาร์ภาคประชาชน

จากประกาศในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้ามีแผนการรับซื้อไฟฟ้าในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2573 จำนวนไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ (MWp) มีกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้า 2.20 บาทต่อหน่วยและระยะเวลารับซื้อ 10 ปี นั้นมีเงื่อนไขอะไรบ้าง ซึ่งหลังจากประกาศว่าผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ขายไฟแล้วเราก็จะเข้าไปเซ็นสัญญากับการไฟฟ้าซึ่งจะมีค่าทำเนียม 2,140 บาทจากนั้นเซ็นสัญญาแล้วเราจะต้องรออีกนิด ให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะมีการตรวจสอบภายในอีกครั้งและรอเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่สุดท้ายก็รอวัน COD ที่จะจำหน่ายไฟคืนการไฟฟ้า  (ขั้นตอนหลังจากเซ็นสัญญาแล้ว รอนานนิดนะครับ อาจจะถึง 6 เดือนเลย[…]