บทความที่น่าสนใจ

  • ระบบควบคุมการเลือกใช้ไฟอัจฉริยะ

    ระบบควบคุมการเลือกใช้ไฟอัจฉริยะ

    ระบบควบคุมการเลือกใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์อัจฉริยะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ในกรณีที่เรามี 2 มิเตอร์ ที่เป็นมิเตอร์แบบธรรมดาจานหมุน และมิเตอร์แบบ TOU โดยระบบจะเลือกใช้งานมิเตอร์ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาที่มีการคิดค่าไฟแบบถูกให้เหมาะสมได้ดังนี้1. วันธรรมดา ระบบจะเลือกใช้ไฟจากมิเตอร์ที่มีการคิดค่าไฟที่ถูกกว่าได้ดังนี้เวลา 09:00 – 22:00 น. ใช้ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์แบบธรรมดา (ค่าไฟ 4.4 บาทต่อหน่วย) * หน่วยที่ 1-150 เวลา 22:00 – 09:00 น. ใช้ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์แบบ TOU (ค่าไฟ 2.6 บาทต่อหน่วย)2. วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ใช้ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์แบบ TOU (ค่าไฟ 2.6 บาทต่อหน่วย) ปัจจุบันมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักอาศัยมี 2 แบบ คือ แบบปกติ และ แบบ TOU ซึ่งแตกต่างตรงอัตราการคิดค่าไฟฟ้าต่อหน่วย(ตามรูป) โดยคำนวณจาก ค่า FT อยู่ที่หน่วยละ 0.9343 บาท

  • ขายไฟคืนการไฟฟ้ากันเถอะ โครงการโซลาร์ภาคประชาชน

    ขายไฟคืนการไฟฟ้ากันเถอะ โครงการโซลาร์ภาคประชาชน

    จากประกาศในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้ามีแผนการรับซื้อไฟฟ้าในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2573 จำนวนไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ (MWp) มีกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้า 2.20 บาทต่อหน่วยและระยะเวลารับซื้อ 10 ปี นั้นมีเงื่อนไขอะไรบ้าง ซึ่งหลังจากประกาศว่าผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ขายไฟแล้วเราก็จะเข้าไปเซ็นสัญญากับการไฟฟ้าซึ่งจะมีค่าทำเนียม 2,140 บาทจากนั้นเซ็นสัญญาแล้วเราจะต้องรออีกนิด ให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะมีการตรวจสอบภายในอีกครั้งและรอเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่สุดท้ายก็รอวัน COD ที่จะจำหน่ายไฟคืนการไฟฟ้า  (ขั้นตอนหลังจากเซ็นสัญญาแล้ว รอนานนิดนะครับ อาจจะถึง 6 เดือนเลย แต่ก็สบายใจได้ว่าเราผ่านการอนุมัติแล้ว) ที่มา: https://ppim.pea.co.th/project/solar/detail/62885d055bdc7f264c5edcdd