ขายไฟคืนการไฟฟ้ากันเถอะ โครงการโซลาร์ภาคประชาชน

จากประกาศในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้ามีแผนการรับซื้อไฟฟ้าในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2573 จำนวนไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ (MWp) มีกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้า 2.20 บาทต่อหน่วยและระยะเวลารับซื้อ 10 ปี นั้นมีเงื่อนไขอะไรบ้าง

  • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 บ้านอยู่อาศัย
  • กำลังผลิตติดตั้งแผงโซลาร์ (PV) ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) ต่อรายสำหรับการเชื่อมต่อแบบ 3 เฟส (220/380 V) และ ไม่เกิน 5 kWp ต่อราย สำหรับเชื่อมต่อแบบ 1 เฟส (220 V)
  • ผู้ยื่นขอขายไฟฟ้าเป็นผู้ลงทุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เองทั้งหมด
  • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบ ภายหลังได้รับการพิจารณา ในราคา 2,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • ราคาที่รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน 2.2 บาท/หน่วย (kWh) ระยะเวลา 10 ปี
  • ปริมาณรับซื้อรวมในพื้นที่ PEA และ MEA ปี 2564 – 2573 รวมกันปริมาณ 90 เมกะวัตต์ (MW) 
  • รับข้อเสนอแบบ First come First served ผ่านเว็บไซด์นี้ https://ppim.pea.co.th

ซึ่งหลังจากประกาศว่าผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ขายไฟแล้วเราก็จะเข้าไปเซ็นสัญญากับการไฟฟ้าซึ่งจะมีค่าทำเนียม 2,140 บาท
จากนั้นเซ็นสัญญาแล้วเราจะต้องรออีกนิด ให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะมีการตรวจสอบภายในอีกครั้งและรอเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่
สุดท้ายก็รอวัน COD ที่จะจำหน่ายไฟคืนการไฟฟ้า  (ขั้นตอนหลังจากเซ็นสัญญาแล้ว รอนานนิดนะครับ อาจจะถึง 6 เดือนเลย แต่ก็สบายใจได้ว่าเราผ่านการอนุมัติแล้ว)


ที่มา: https://ppim.pea.co.th/project/solar/detail/62885d055bdc7f264c5edcdd